Summing up the photo contest

fcc.kiev.ua 25/04/2011 News
Summing up the photo contest

The jury of the photo contest "My homeland - the Chernobyl zone", which was attended by over 200 young photographers from Zhytomyr, Rivne, Volyn and Kyiv regions, identified its winners. Nadia MISHUR (Dubrovyka, Rivne Oblast) won the Grand Prix Contest.

The winners of the First Prize were Yuri NEVMERZHYTSKY (Ovruch, Zhytomyr region) and Natalia DAVIDYUK (village of Biloviz Rivne oblast).

The second prize was won by Mikhail VOYTENKO (city of Korosten, Zhytomyr region) and Andriy MARINICH (town of Rokytne, Rivne region).

The jury also noted the photos of such participants, such as:
Nadiya GAYKEVYCH (Berezovo village of Rivne oblast), Yuliya Oliiferenko (Ovruch city), Stanislav SIRKO (village of Buvovo, Rivne region), Maria Babko (M.Dubrovytsya).

Summing up the photo contest Summing up the photo contest Summing up the photo contest